Natsuki Ikezawa

Natsuki Ikezawa (1945- ) – uznany japoński poeta, pisarz, tłumacz z angielskiego i greckiego. Wywodzi się z rodziny pisarzy; sam początkowo studiował fizykę, ale zaczął tworzyć, gdy porzucił studia i wyruszył zwiedzać świat. W 1988 roku otrzymał nagrodę im. Akutagawy za powieść Still Life. W 2011 roku Ministerstwo Nauki, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii wyróżniło jego powieść Subarashii Shin-Sekai. Ikezawa pochodzi z Hokkaido.