Yu Hua

Yu Hua (1960 – ) jeden z najbardziej uznanych pisarzy chińskich, którego styl literacki przechodził wiele przemian. Na początku pisał opowiadania, aktywnie współtworząc wiele magazynów literackich okresu gorączki kulturalnej lat 80., gdy wprowadzenie reform ekonomicznych i otwarcie Chin na wpływy kultury zachodniej przyczyniło się do niezwykłego rozkwitu życia intelektualnego w kraju. Krótko po swoim debiucie w 1983 roku, Yu Hua zyskał uznanie jako obiecujący twórca awangardowy, pod koniec dekady zwrócił się w stronę estetyki postmodernistycznej, jako odpowiedź na głębokie rozczarowanie wywołane przez wydarzenia na placu Tian’anmen. Najwięcej rozgłosu przyniosła mu jego debiutancka powieść Żyć!, na kanwie której w 1994 roku powstał nagrodzony Grand Prix w Cannes film w reżyserii Zhanga Yimou. Styl i motywy literackie prozy Yu Hua są silnie związane z jego biografią. Rodzice pisarza byli lekarzami, więc Yu Hua w dzieciństwie mieszkał z nimi w szpitalu położonym naprzeciwko kostnicy. Ta bliskość obrazów śmierci ukształtowała jego późniejsze dzieła. Przez pięć lat praktykował stomatologię, zanim w 1983 roku zaczął pisać opowiadania. Rewolucja Kulturalna miała wielki wpływ na życie młodego Yu Hua, ponieważ ten burzliwy okres przypadł na jego wiek szkolny (7-17 lat), uniemożliwiając mu systematyczną edukację i wywierając głęboki wpływ na psychikę. Yu Hua często powraca do tego okresu w swojej twórczości, między innymi poprzez obrazowanie scen chaosu, skłonność do szczegółowych opisów brutalnej przemocy.