Na tej stronie znajdziesz regulamin sklepu internetowego tajfuny.pl. W razie pytań skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną: sklep@tajfuny.pl.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem tajfuny.pl jest Karolina Bednarz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: W krainie tajfunów Karolina Bednarz, ul. Chmielna 12, 00-020 Warszawa, NIP: 7010811063, dalej zwana Sklepem.

 1. Zamówienia w Sklepie można składać tylko poprzez stronę: tajfuny.pl
 2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego służącego realizacji zamówienia.
  Zakupu można dokonać poprzez logowanie się z wykorzystaniem adresu e-mail oraz ustawionego przez użytkownika hasła albo jako gość – bez konieczności zakładania konta w Sklepie, które umożliwia logowanie.
 4. Wszystkie ceny objęte ofertą są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, cena nie zawiera kosztów przesyłki.
 5. Sklep oświadcza, że dostarczany towar jest wolny od wad.
 6. Do każdej przesyłki Sklep dołącza fakturę VAT lub paragon fiskalny.
 7. Zapytania związane z funkcjonowaniem Sklepu i jego ofertą mogą być kierowane na adres e-mail: sklep@tajfuny.pl. Kontakt z działem obsługi klienta jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem kanałów social media księgarni Tajfuny.
 8. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail klienta, wskazany w czasie rejestracji lub w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres e-mail klienta wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. Złożenie zamówienia jest uznawane za ofertę zawarcia umowy (kupna) produktu. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku w momencie potwierdzenia przez Sklep dostępności produktu, z zastrzeżeniem pkt 12. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia klienta z innych przyczyn Sklep poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji, kontaktując się przez podany adres e-mail lub numer telefonu. W takim przypadku zamówienie jest anulowane.
 10. W sytuacji, w której zamówiony produkt dostępny jest na zamówienie, na podstronie produktu w sklepie online na tajfuny.pl dostępna jest informacja o czasie oczekiwania na dany tytuł, który jest także minimalnym czasem realizacji zamówienia.
 11. W sytuacji, w której klient zdecydował się na odbiór osobisty zamówionego produktu w siedzibie sprzedawcy, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili odebrania produktu w siedzibie sprzedawcy. Do tak zawieranej umowy nie stosuje się przepisów dotyczących odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa.
 12. W trakcie składania zamówienia klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w trakcie składania zamówienia. Jeśli klient nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną i poinformuje o tym fakcie w momencie składania zamówienia, faktury zostaną wysyłane w formie papierowej.
 13. W przypadku wyboru przez klienta płatności za zamówienie z góry sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez klienta pełnej płatności w terminie 1 dnia od daty otrzymania przez klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

II. SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY PRZESYŁKI, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Należność za towary zakupione w Sklepie można uregulować w następujący sposób:
  • Wpłata poprzez system szybkich płatności Przelewy24, PayPal lub innego operatora płatności bądź płatność kartą kredytową. Ta forma płatności jest wygodna i natychmiastowa, bez dodatkowych opłat. Jeśli płatność przebiega bez przeszkód, system płatności przekaże informacje z potwierdzeniem zakupu klientowi i Sklepowi. W trosce o bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w systemie szybkich płatności obsługa Sklepu może poprosić o weryfikację zamówienia opłaconego przez ten system – telefonicznie lub e-mailowo (poprzez adres e-mail klienta podany w systemie szybkich płatności).
 2. Czas realizacji zamówienia
  • Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę. Czas realizacji zamówienia, licząc od dnia wpłynięcia środków na konto Sklepu, trwa od 3 do 5 dni roboczych, w przypadku produktów dostępnych w magazynie, lub w przypadku produktów na zamówienie wedle informacji w produkcie.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki lub opóźnienia w jej doręczeniu z powodu błędnie podanego adresu przez klienta.

III. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Reklamacji może dokonać tylko klient.
 2. Zakupiony w Sklepie towar może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: Tajfuny, ul. Chmielna 12, 00-020 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 3. Wszelkie informacje dotyczące reklamacji kierowane będą na adres e-mail podany w formularzu reklamacyjnym. Status rozpatrywanych reklamacji oraz dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mail: sklep@tajfuny.pl. Kontakt z działem reklamacji jest możliwy wyłącznie drogą e-mailową.
 4. Sklep informuje, że produkty przesyłane w ramach reklamacji muszą spełniać podstawowe wymogi reklamacji. Klient ma obowiązek przedłożyć reklamowany towar bez zabrudzeń oraz niezniszczony.
 5. Sprzedawca odpowiada wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową.

IV. ZWROT TOWARU

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie można złożyć, wysyłając e-mail na adres sklep@tajfuny.p lub drogą pocztową na adres:Tajfuny, ul. Chmielna 12, 00-020 Warszawa. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 25 dni od dnia odstąpienia od umowy, na wskazany adres księgarni Tajfuny; do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 25 dni.

 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem (lub produktami) klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar ma uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni.
 4. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu; w miarę możliwości opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z formularzem zwrotu pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: Tajfuny, ul. Chmielna 12, 00-020 Warszawa, z dopiskiem „Zwrot”.
 5. Zwrotu może dokonać tylko zamawiający.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nie odbiera przesyłek wysłanych do Paczkomatów.
 7. Jeżeli sprzedawca będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz klienta, bez względu na tytuł takiej płatności, w szczególności na skutek: dokonania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonania przez klienta nadpłaty, płatność taka będzie dokonania wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez klienta na formularzu zwrotu lub wymiany bądź w wiadomości e-mail wysłanej wyłącznie z adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym podczas procesu rejestracji.
 8. Zwrotom nie podlegają towary, które na życzenie klienta zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane według przesłanej przez klienta specyfikacji (np. pisemne dedykacje złożone bezpośrednio w książkach).

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie „Polityka prywatności”.

Aktualizowanie...
 • Brak produktów w koszyku.