Polityka prywatności

Preambuła

Dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego www.tajfuny.pl.

Informacje podstawowe

Korzystanie ze Sklepu internetowego www.tajfuny.pl może łączyć się ze przekazaniem przez użytkownika danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Karolina Bednarz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą W krainie tajfunów Karolina Bednarz, ul. Żurawia 26/10, 00-515 Warszawa, NIP: 7010811063 („Administrator”). Kontakt z Administratorem w sprawach danych osobowych jest możliwy pod adresem dane@tajfuny.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 1. w przypadku osób, które złożyły zamówienie w sklepie internetowym www.tajfuny.pl, celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja tego zamówienia, w tym wysyłka zamówionego produktu oraz obsługa ewentualnych reklamacji; podstawą prawną przetwarzania danych tych osób jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w przypadku osób, które założyły konto użytkownika w sklepie internetowym www.tajfuny.pl, celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z tego konta; podstawą prawną przetwarzania danych tych osób jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w przypadku osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowych, celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie komunikacji marketingowej; podstawą prawną przetwarzania danych tych osób jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. w przypadku osób, które złożyły zamówienie w sklepie internetowym www.tajfuny.pl, Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swoich prawnie uzasadnionych interesów polegających na możliwości dochodzenia roszczeń; podstawą prawną przetwarzania danych tych osób jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w przypadku osób, które złożyły zamówienie w sklepie internetowym www.tajfuny.pl, Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swoich prawnie uzasadnionych interesów polegających na możliwości kontaktu z tymi osobami w celu zbadania ich satysfakcji z poziomu obsługi; podstawą prawną przetwarzania danych tych osób jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Administrator informuje, że w przypadku odmowy podania danych osobowych nie będzie mógł realizować celów przetwarzania wskazanych powyżej.

Prawa osób, których dane dotyczą

Administrator informuje o następujących prawach osób, których dane dotyczą:

 1. Prawo do bycia zapomnianym, które oznacza, że osoba, której dane dotyczą, może żądać od Administratora zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych. Administrator będzie jednak mógł odmówić wykonania tego prawa, np. w przypadku gdy w związku z przepisami prawa będzie zobowiązany do przechowywania danych osobowych.
 2. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, które oznacza, że osoba, której dane dotyczą, może żądać uaktualnienia przetwarzanych danych osobowych oraz może żądać potwierdzenia, czy jej dane osobowe są przetwarzane.
 3. Prawo do otrzymania kopii danych, które oznacza, że Administrator na żądanie osoby, której dane dotyczą, przekaże jej kopie przetwarzanych danych osobowych.
 4. Prawo do przenoszenia danych, które oznacza, że Administrator na żądanie osoby, której dane dotyczą, przekaże innemu wybranemu administratorowi przetwarzane dane osobowe osoby składającej żądanie.
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, które oznacza, że osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania, które oznacza, że do czasu rozpoznania żądania Administrator będzie wyłącznie przechowywał dane osobowe, bez podejmowania na nich innych operacji.
 7. Prawo do sprzeciwu, które oznacza, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na jej szczególną sytuację.
 8. Prawo do cofnięcia zgody, które oznacza, że osoba, której dane dotyczą, może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na czynności przetwarzania, które podjęto przed wycofaniem zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Administrator informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane między innymi następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmy kurierskie lub poczta – dla celów realizacji wysyłki zamówionych produktów,
 2. firmy księgowe – dla celów obsługi księgowej Administratora,
 3. firmy informatyczne – dla celów obsługi informatycznej Administratora,
 4. firmy prawnicze – dla celów obsługi prawnej Administratora.

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator informuje, że dane osobowe:

 1. osób, które złożyły zamówienie, będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 2. osób, które wyraziły zgodę na komunikację marketingową – do czasu jej wycofania.

Polityka Cookies

Informacje podstawowe

Co to są cookies? Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści.

Na czym polega rozpoznawanie urządzeń?

Rozpoznawanie urządzeń to mechanizmy pozwalające na identyfikację rodzaju urządzenia, z jakiego użytkownik łączy się ze stroną internetową. Mechanizmy te pozwalają również na identyfikację systemu operacyjnego wykorzystywanego na danym urządzeniu, strefy czasowej, z której dokonywane jest połączenie, wielkości i rozdzielczości ekranu itp. Mechanizmy te mają za zadanie dostosować wygląd, rozmiar oraz inne parametry serwisu do konkretnego urządzenia. Informacje te nie służą do identyfikacji konkretnej osoby.

Jakie jeszcze informacje wykorzystuje Administrator?

Administrator wykorzystuje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Administrator wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie i informacje wspomagające zarządzanie swoimi stronami internetowymi. Dla ułatwienia przekazu pliki cookies i inne podobne technologie będą nazywane zbiorczo plikami cookies.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje Administrator?

Pliki cookies sesyjne – są to pliki, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Pliki cookies trwałe – są to pliki, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookies własne – ustawiane przez serwisy Administratora.

Pliki cookies podmiotów trzecich – ustawiane przez inne serwisy niż Administrator, np. Google Analytics.

Administrator używa zarówno plików cookies własnych, jak i plików podmiotów trzecich.

Dlaczego Administrator wykorzystuje pliki cookies?

Pliki cookies są niezbędne Administratorowi do świadczenia podstawowych usług związanych z oferowanymi produktami.

Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu umożliwienia zalogowania się użytkownikom na ich konta. Dlatego też w celu autoryzacji danego użytkownika konieczna jest co najmniej jedna autoryzacja użytkownika w czasie sesji.

Administrator wykorzystuje również pliki cookies w celach optymalizacji swoich stron internetowych oraz dostosowania treści na stronie do preferencji danej osoby. Dotyczy to w szczególności plików cookies, które pozwalają na „odczytanie” sposobu korzystania z jego serwisu.

Pliki cookies, w tym pochodzące od podmiotów trzecich, wykorzystywane są również w celach statystycznych i analitycznych. Pliki te pozwalają Administratorowi na określenie przeciętnej długości trwania wizyty na stronie, ogólnej liczby odwiedzin serwisów zarządzanych przez Administratora. Pliki te są w pełni anonimowe i nie pozwalają Administratorowi na identyfikację konkretnych osób korzystających z jego serwisów.

Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów remarketingowych. Dzięki takim plikom może wyświetlać w innych serwisach i na innych stronach internetowych reklamy swojego serwisu. Te pliki cookies wykorzystują między innymi historię odwiedzin jego serwisów. Pliki te obejmują zarówno pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.