Sayaka Murata

Sayaka Murata (1979–) pisze powieści od 2003 r. i znana jest w Japonii od dłuższego czasu, lecz dopiero jej książka Convenience Store Woman – która została wydana w 2016 r. i jako pierwsza przełożona na język angielski – przyniosła jej światowy rozgłos. W swoich utworach Murata porusza tematy obecnie istotne dla społeczeństwa japońskiego, takie jak: stereotypy dotyczące ról społecznych kobiet i mężczyzn, seksualność, samotność oraz trudności w godzeniu pracy zawodowej z życiem prywatnym i rodzinnym. Szczególnie tematyka (a)seksualności i celibatu w związkach wydaje się być motywem wiodącym wielu jej powieści i opowiadań, budzącym poruszenie w mediach. Murata opisuje także coraz powszechniejszy brak chęci posiadania potomstwa u małżeństw. Autorka jest laureatką licznych nagród, w tym prestiżowej Nagrody im. Akutagawy.